Contact|

Congres Kind & Trauma


11 oktober 2022 | Van der Valk Zuidas Amsterdam & online

Accreditatie

Goedgekeurd

Voor dit congres is accreditatie goedgekeurd door:

Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing (breed) 5,5

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

Categorie Accreditatiepunten
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 5

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie

K&J/OG opleiding - behandeling

K&J/OG opleiding - diagnostiek

K&J/OG opleiding - overige taken

5

1

1

0,5

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Accreditatiepunten voor SKJ zijn verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 5

Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)

Congres Kind & Trauma is opgenomen in het scholingsaanbod van KRSD. Dit betekent dat professionals werkend in het sociaal domein dit congres op kunnen nemen in hun portfolio.
 

Accreditatieverzoeken
Gezien de aanvraagtijd bij accreditatiebureaus, kunnen wij geen accreditatieverzoeken meer ontvangen.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek uw QR-code nogmaals te laten scannen. Neemt u online deel, dan dient u aan het eind van de dag zich te registreren via het presentieformulier. De link naar dit formulier wordt via de chat verstuurd.

Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers wiens QR-code na 16:00 uur is gescand. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:30 uur uw code laten scannen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.