Contact|

Congres Kind & Trauma


11 oktober 2022 | Van der Valk Zuidas Amsterdam & online

Voorwaarden

Organisatie
Het programma van het Congres Kind & Trauma is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. Mediapartners van het congres zijn de tijdschriften Pedagogiek in Praktijk (PIP) en SoziO. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022 en wordt zowel fysiek als online verzorgd. Het fysieke congres vindt plaats in Van der Valk Zuidas in Amsterdam.
 
Deelnamekosten
De deelnameprijs bij fysieke deelname is € 325,- excl btw;
de deelnameprijs voor online deelname is € 275,- excl btw en is inclusief congresmateriaal. Deelname bestaat uit:
  • toegang tot online livestream en
  • persoonlijke login voor website met opgenomen lezingen (video's zijn voor deelnemers 14 dagen beschikbaar om terug te kijken, zodra de opnames gereed zijn)
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Voor het verzorgen van een online congres is op locatie aanvullende techniek, (technisch) personeel en een online platform nodig. Dit kan niet voor een veel lager deelnametarief georganiseerd worden.  De congrestas met congresmateriaal wordt online deelnemers per post verstuurd.

Voor aanvullende toelichting op het online congres is een bijlage met FAQ ontwikkeld, de meest gestelde vragen (en antwoorden) zijn hierin opgenomen.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.
 
Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: Snelle beslissers ontvangen € 30,- korting op de deelnamekosten. Early Bird prijs is € 295,- excl. btw voor deelname op locatie en € 245,- excl. btw voor online deelname. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 31 mei 2022 online is ingevoerd.
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
PiP en SoziO-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
  1. Bij annulering vóór 27 september 2022 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 27 september en 4 oktober 2022 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 4 oktober 2022 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Contactpersonen
Programmaverantwoordelijke
Paul Roosenstein 
planning@logacom.nl
 
Backoffice:
Mariska Witteveen
 
Nadere informatie
Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364